menu

Slow Fashion 

Duurzaam Ondernemen - Natuurlijk!

Het bontatelier is onderdeel van RademakersFF en heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, reeds in 2016 ondertekend. Dit sloot aan bij ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat producten onder eerlijke en goede omstandigheden worden gemaakt en geleverd. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel was voor ons een uitgelezen kans om onze ambitie in deze verder te intensiveren en professionaliseren. In onze optiek is het gebruik van natuurlijke materialen, onmisbaar voor duurzame mode. Natuurlijke materialen zijn daarmee bij uitstek geschikt voor ´slow fashion'. 

Waar komen onze materialen vandaan?

Bontatelier by HuuB, houdt zich bezig met ontwikkeling, begeleiding en produceren van Luxury Coats en Accesoires. De collectie wordt hoofdzakelijk vervaardigd met natuurlijke materialen zoals leer, lammy en bont. Wij gebruiken gecertificeerde dierenhuiden van EU erkende certificeringsystemen. In de bijlagen zijn de certificeringssystemen opgenomen van de dierenwelzijns- en milieunormen. 

"Bont een natuurlijke en duurzame keuze!"

Dierenwelzijn

In kleding en textiel worden meerdere dierlijke producten gebruikt, zoals wol, leder, dons en zijde. Voor de grondstoffen zoals bont, heeft het dierenwelzijn de hoogste prioriteit. De definitie en visie  van dierenwelzijn  opgesteld door de faculteit dierengeneeskunde te Utrecht duidt de visie van 't Bontatelier. In het kort: Het dier moet zich actief aan zijn levensomstandigheden kunnen aanpassen en daarmee een toestand bereiken die het als positief ervaart, naast een goede voeding, goede leefomstandigheden en goede gezondheid. Hieruit volgen automatisch de voorwaarden voor welzijnsnormen, waaraan de productieketen dient te voldoen. De bepaling van het dierenwelzijn dient altijd te geschieden op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek in plaats van subjectieve menselijke emoties.

Milieu

De milieurisico’s zijn het tweede belangrijke aandachtspunt. De mogelijke watervervuiling door gebruik chemicaliën, water en energie zijn het grootst bij het looien en het kleuren. Vandaar dat 't bontatelier alleen maar met die bedrijven samen werkt die aangesloten zijn bij bedrijven die een duidelijk MVO-beleid voeren en voldoen aan de aandachtspunten van het convenant én ISO gecertificeerd zijn. De weg naar volledig duurzame mode is een voortdurende inspanning en gezamelijke verantwoording. Er zijn reeds grote stappen gemaakt.

Knoplink hier